Mieke de Waal

In de loop van het turbulente jaar 2020 schilderde Mieke de Waal een uitgebreide reeks ‘portretten van een innerlijk’. Ze hoefden niet fysiek op iemand te lijken, maar wel een gemoedstoestand uitdrukken. Daarin zijn deze intieme werken universeel: men kan zich er in herkennen. Mieke de Waal is behalve kunstenaar ook cultureel antropoloog. De antropologische blik zorgt voor de inhoudelijke thema's, de kunst biedt haar de 'taal' om er op een heel persoonlijke manier over te verhalen. In tekeningen, schilderijen, fotowerken, stalen beelden en soft sculptures.