Henk Pasman

Henk Pasman, geboren in Rotterdam in de jaren 60’s, begon zijn academische opleiding aan de Willem de Kooning Academie, waar hij zich specialiseerde in schilderkunst en grafische vormgeving. Na afronding van deze fase zette hij opleiding voort aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, ditmaal gericht op fotografie. In 1993 voltooide hij zijn opleiding. Zijn kunstenaarschap is gefocust op het beschouwen van foto's als autonome beelden, een uitdaging binnen de context waarin afbeeldingen meestal functioneren binnen journalistieke of reclamecontexten. In één van zijn series onderzoekt hij de relatie tussen mensen en hun door henzelf vormgegeven stedelijke omgeving. Hier is bijvoorbeeld de serie interiors een goed voorbeeld van. Opvallend is Henk Pasman huidige experiment van verouderde fotografische technieken, waaronder het Cyanotype en de Van dyke-prints. Het cyanotype-proces, dat zijn oorsprong vindt in de 19e eeuw en werd ontwikkeld door Sir John Herschel, staat bekend om zijn karakteristieke blauwtint. De Vandyke-print, vernoemd naar de 19e-eeuwse fotograaf Sir Henry Fox Talbot, staat bekend om zijn rijke sepia-tonen.. Deze technieken past hij toe op zijn bestaande fotografische werken, wat resulteert in een unieke synthese van tijdperken en stijlen in zijn oeuvre. Elke print/afdruk door middel van deze procedés is uniek, geen print is hetzelfde dit is onder ander ook één van de charmes van deze oude technieken. D