Donnie Gerhardus

DONNIE GERHARDUS    1959 Voor deze expositie selecteerde ik bestaand en nieuw werk over de wrange werkelijkheid die ons dagelijks in nieuwsberichten wordt getoond Wij bevinden ons aan de veilige kant; aan de overzijde speelt zich een heel ander leven af Voor ons een overvol strand, kijken naar de ander, liggen in het zand  Aan de overzijde het kindje dat alleen in het zand ligt, bij de vloedlijn De moeder lijkt doorzichtig, een schim Een schrijnend beeld van een mislukt verlangen om de overkant te bereiken