De galerie

Galerie Wijnstraat in Dordrecht biedt kunstenaars de gelegenheid om in een optimale expositieruimte hun werk tentoon te stellen. Met een vloeroppervlakte van 100 m2 verdeeld over twee verdiepingen zal het accent hoofdzakelijk liggen op duo- en groepstentoonstellingen. Dit biedt de mogelijkheid per tentoonstelling werk te exposeren van kunstenaars met een overeenkomstig uitgangspunt of thema, die elkaar in hun werk versterken of een dialoog met elkaar aangaan. De nadruk ligt hierbij op hedendaagse kunst.